Bạn có hiểu gì về biểu tượng phong thủy: Tranh con cá?

Nhưng nếu treo ở đầu giường của vợ chồng có thể khiến hôn nhân bất lợi.

 

Hỏi: Trên đầu giường của tôi có treo bức tranh vẽ con cá đang bơi giữa các loài thủy du trong nước, như vậy có phù hợp không?

TRANHCA1

Đáp: Bức tranh loài cá chủ vượng tài, thích hợp treo trong phòng khách. Nếu treo trong phòng ngủ, tất có ý vị hợp duyên cá nước.

Nhưng nếu treo ở đầu giường của vợ chồng có thể khiến hôn nhân bất lợi.

Chỉ nên treo bức tranh này ở trong phòng ngủ của người chưa kết hôn. Như vậy tất sẽ thúc đẩy mong muốn thành gia thất của họ.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *