bài khấn lễ tân gia nhà mới

Bài văn cúng khấn chúc mừng lễ tân gia nhà mới

Tiếp đó mời: bạn bè, họ hàng, người thân, hàng xóm đến dự lễ Tân Gia- ăn mừng nhà mới. Những người được mời thường mang lễ vật đến như: các bức đại tự, câu đối, trầu cau, quà kỷ niệm… và nói lời chúc mừng gia chủ.   Theo tục xưa sau lễ Nhập