Bài văn khấn lễ Cúng Động Thổ làm nhà

Bài văn khấn lễ Cúng Động Thổ làm nhà, sửa nhà, xây công trình…

Nếu là lễ động thổ đào móng nhà, xưởng thì sau khi “giải phóng mặt bằng” (dọn sạch cỏ cây, …) người ta đặt mâm lễ lên một cái đôn (hay ghế) cao. Đôn được đặt ở giữa khu đất sẽ được đào móng nhà, móng xưởng, …   Làm nhà là một trong những