cúng cô hồn việt nam

Bài văn khấn Cúng Cô Hồn hàng tháng và lễ vật cúng Cô Hồn

Cúng Cô Hồn đó là một hành động bố thí, từ bi bác ái, muốn chia sẻ sự đau khổ cho các chúng sanh thiếu phước, thường bị đói khát triền miên, bơ vơ, sống vất vưởng, lang thang đã từ lâu không siêu thoát và nhất là không được người thân quyến cúng kiến.