mẹo Dâng sao giải hạn

Dâng sao giải hạn có đạt hiệu quả trừ xuôi xẻo không?

Tôi nghĩ, nếu 9 vị thần sao đó có khả năng “điều khiển”, làm chủ vận mạng của ta, hay “xí xóa” khỏa lấp được những việc làm xấu ác của con người, thì luật công bằng, nhân quả ở đâu? Chúng ta đã hiểu rõ chưa về giáo lý Nhân quả mà Đức Phật