nghi thức khấn ngày Tết Hạ Nguyên

Bài văn cúng vào ngày Tết Hạ Nguyên (Tết Cơm mới)

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các Ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.   Theo phong tục dân gian Tết Hạ