trang trí bàn thờ ngày tết

Cách trang trí cho bàn thờ gia tộc, tổ tiên để cùng đón ngày Tết đến xuân về

Khi cần giao tiếp với tổ tiên (có lúc thỉnh cầu, có lúc sám hối… người ta thường đốt nến (đèn dầu) và thắp hương. Mọi nguyện cầu theo các vòng khói hương chuyển đến ông bà tổ tiên.   Chăm chút bàn thờ là cách để con cháu bày tỏ lòng yêu kính và